Skuteczność metody Ponsetiego

95 %

skuteczność

Skuteczność metody Ponsetiego

Jeśli metoda Ponsetiego jest przeprowadzona POPRAWNIE zarówno przez lekarza (każda, nawet najmniejsza modyfikacja obniża skuteczność), jak i rodzica, statystycznie 92-100% stóp końsko-szpotawych MOŻE BYĆ WYLECZONYCH bez ingerencji chirurgicznej (nie wliczając w to przezskórnej tenotomii ścięgna Achillesa, która jest zabiegiem).

By jednak dojść do takich liczb w statystykach, trzeba jasno rozgraniczyć dwie istotne rzeczy:

skuteczność metody

o skuteczności metody możemy mówić wtedy, gdy sama w sobie metoda nie zawiera błędów:
jest doprecyzowana, określona, nie ma w niej niedomówień. I taka właśnie jest metoda Ponsetiego.

skuteczność użytkownika

skuteczność użytkownika to IDEALNE zastosowanie metody.
W przypadku metody Ponsetiego rozkłada się ona na dwie osoby:
1. lekarz
2. rodzic

SKUTECZNOŚĆ METODY zakłada brak błędów w metodzie jako samej w sobie lub zakłada margines błędu jasno określony i doprecyzowany. W przypadku metody Ponsetiego możemy powiedzieć, że ma ona 100% skuteczność, gdyż nie zawiera w sobie rażących błędów: jest dobrze opisana przez samego Ponsetiego, a jego następny rozwijają jego myśl, doprecyzowując coraz to nowe aspekty tej metody tak, by była jeszcze bardziej zrozumiała i przystępna.
W skuteczność metody można włączyć terminologię i jej wyjaśnienie, metodologię, przebieg metody - jej poszczególne etapy i przypisane im charakterystyczne cechy i "błędy".

SKUTECZNOŚĆ UŻYTKOWNIKA z założenia obarczona jest błędem. Skuteczność użytkownika musimy w tym przypadku rozdzielić na dwie części:

LEKARZ:
by mówić o wysokiej skuteczności metody Ponsetiego w odniesieniu do lekarzy, trzeba by było wyizolować grupę, która będzie stosować metodę Ponsetiego IDEALNIE, czyli będzie ją rozumieć poprawnie (założenia, terminologię, zasady) z uwzględnieniem wszystkich możliwych przypuszczalnych wariantów leczenia, wszelkich szczegółów podczas diagnozy, gipsowania, wykonywania tenotomii, zakładania gipsu w hiperkorekcji, aż do momentu założenia szyny, która też powinna być przez lekarza odpowiednio ustwiona. Absolutnie żadne modyfikacjie nie mogą mieć tu miejsca.

RODZIC:
by mówić tu o skuteczności metody Ponsetiego, każdy rodzic musiałby mieć wysoką ŚWIADOMOŚĆ na temat leczenia swojego dziecka, musiałby stosować zalecenia lekarza IDEALNIE bez jakichkolwiek zmian ze swojej strony czy to w ilości godzin użycia szyny w ciągu dnia, czy to w stosunku do jej ustawienia przez lekarza.

KAŻDA MODYFIKACJA WPROWADZONA DO METODY: POCZĄWSZY OD JEJ BŁĘDNEGO ZROZUMIENIA, PORZEZ NIEPOPRAWNE PRZEPROWADZENIE NA ETAPIE WYKONYWANIA KOREKCJI, NA NIEWŁAŚCIWYM STOSOWANIU SZYNY SKOŃCZYWSZY, ZMNIEJSZA SKUTECZNOŚĆ METODY !
Jeśli leczenie nie jest POWTARZALNE czyli nie są stosowane te same procedury do leczenia, nie można mówić o skuteczności metody Ponsetiego. Co więcej: nie można zrobić statystyk, ponieważ nie będą one miarodajne i wiarygodne.
Takie leczenie mija się z celem. I pozbawia dzieci możliwości na zdrowe, giętkie stopy, bez ingerencji chirurgicznych, które nadal są powszechne, a które Z POWODZENIEM mogłby być zaniechane, gdyby wiedza i świadomość były stawiane jako priorytet w leczeniu dzieci z wrodzoną stopą końsko-szpotawą.

Współpracując z lekarzami na całym świecie, zauważyliśmy, że mimo upływu lat i zwiększeniu ich doświadczenia oraz nieustannego podążania za wiedzą, oni są nadal powtarzalni, wykonując te same procedury lub je ulepszając. Gwarantuje im to wysoki poziom leczenia. Niestety, poziom ten maleje, gdy rodzice nie chcą brać czynnego udziału w leczeniu swoich dzieci zdobywając wiedzę, świadomość, stawiając przed lekarzami tematy trudne, które wymagają znalezienia odpowiedzi lub niejako mobilizując swoich lekarzy do rozwoju.