Konsekwencje nieleczonego zniekształcenia

W krajach rozwiniętych takich jak np. Polska stopy końsko-szpotawe poddawane są leczeniu bardzo szybko po urodzeniu dziecka. Dzięki temu większość dzieci kończy leczenie przed pójściem do szkoły. Dorastają więc z prostymi stopami, bez bólu i bez poczucia, że są inne czy gorsze od swoich rówieśników.

Na świecie, nieleczoną stopę końsko-szpotawą uważa się za najpoważniejszą przyczynę ułomności z palety wrodzonych zniekształceń narządu ruchu. Jest to znaczący problem w wielu krajach rozwijających się i aż 80% przypadków występuje na tych obszarach.

Z czego to wynika?

W wielu częściach świata dostęp do opieki medycznej i informacji o sposobach leczenia jest mocno ograniczony. Szpitale potrafią być bardzo oddalone od miejsca zamieszkania albo leczenie w nich jest bardzo kosztowne, dlatego kobiety rodzą w domach lub pobliskich klinikach. Często brak wiedzy o stopach końsko szpotawych i możliwości ich wyleczenia (stosunkowo łatwy i niskim kosztem) powoduje, że dzieci nie są poddawane leczeniu i ich stopy na zawsze pozostają zniekształcone.

nieleczona stopa końsko-szpotawa

nieleczona stopa końsko-szpotawa

Na szczęście organizacje takie jak Cure.org i Steps szerzą wiedzę o SKS i uczą lokalnych lekarzy jak pomagać dzieciom.

Trzeba pamiętać, że nieleczenie stóp końsko-szpotawych prowadzi nie tylko do konsekwencji medycznych ale ma wpływ na sferę ekonomiczną, psychiczną i socjologiczną dziecka i jego rodziny.

OD STRONY MEDYCZNEJ:
 • dziecko z nieleczoną stopą końsko-szpotawą wpada w spiralę zniekształcenia, niesprawności i zależności (poprzez źle ustawiane stopy krzywią się kolana, biodra i kręgosłup);
 • zniekształcona stopa uniemożliwia poprawne chodzenie, skakanie, bieganie
 • budowa anatomiczna stopy pozostaje nieprawidłowa;
 • osoby z SKS nie są w stanie chodzić z powodu wielkiego bólu;
stopa nieleczona

stopa nieleczona

OD STRONY SOCJOLOGICZNEJ:

 • dotknięte wadą kobiety rzadziej wychodzą za mąż i częściej padają ofiarą przemocy;
 • dzieci ze stopą końsko szpotawą są często porzucane albo skazane na przyszłość w biedzie;
 • dzieci te są intelektualnie zdolne do integracji w normalnym systemie szkolnym, ale nigdy nie mają takich możliwości, ponieważ ich potrzeby nie są najważniejszym priorytetem;
 • ciężar opieki nad kalekim dzieckiem spada na matkę, która tym samym ma mniej czasu dla pozostałych dzieci i na aktywność domową, rolniczą i ekonomiczną;
 • zaniedbane zniekształcenie końsko-szpotawe u jednego człowieka powoduje obniżenie standardu życia całej rodziny i obciąża całą społeczność;
 • nie mogą aktywnie funkcjonować np. uprawiać wielu sportów.
untitled111

stopa nieleczona

nieleczona stopa końsko-szpotawa

stopa nieleczona

OD STRONY EKONOMICZNEJ:

 • osoby z SKS nie mają wielu możliwości pracy lub zdolności do wykonywania wielu codziennych zadań: kopanie, oranie, zbieranie zbóż, noszenie drewna na opał i wody stają się niewykonalnym zadaniem dla dzieci, których kończyny są okaleczone przez wady wrodzone, wypadki lub choroby;
 • zły stan zdrowia jest najczęstszą przyczyną i powodem ubóstwa;
 • podjęcie leczenia w późniejszym czasie lub powtórne przeleczenie niesie ze sobą koszty często przekraczające możliwości finansowe rodziny.
 • stopy końsko-szpotawe mogą być leczone szybciej (5 do 8 tygodni) jest to bardzo istotne w krajach rozwijających się, ponieważ koszty transportu dla rodziców są znacznie niższe.
  Rodzice widzą podczas każdej wizyty lepsze wyniki, co motywuje ich do powrotu na następne gipsowanie.

stopa nieleczona

stopa nieleczona

OD STRONY PSYCHICZNEJ:

 • nieakceptacja siebie ze względu na wadę;
 • poczucie wykluczenia;
 • depresja;
 • samookaleczenia;
 • niechęć do wchodzenia w relacje lub niezdolność do ich tworzenia.