Dziecko w fundacji

Dojazdy na wizyty lekarskie, zakup szyny, regularna zmiana butów do szyny, a być może nawrót i perspektywa dalszego leczenia, niejednokrotnie stawiająca rodziców w podbramkowych sytuacjach… Nie oszukujmy się: koszty leczenia stóp naszych dzieci przez długi czas będą pochłaniały sporą część budżetu domowego. Może się nawet zdarzyć, że koszty leczenia dziecka przewyższą nasze możliwości finansowe – wówczas warto rozważyć zgłoszenie dziecka do FUNDACJI.

Którą fundację wybrać? Jakimi kryteriami się kierować?


Fundacja

to forma prawna organizacji pozarządowej, której istotnym substratem jest kapitał przeznaczony na określony cel oraz statut zawierający reguły dysponowania tym kapitałem.
Fundacja jest organizacją, która prowadzi działalność na rzecz wybranego interesu publicznego.

Fundacje są bardzo zróżnicowane pod kątem swojego działania, zasięgu. Wiele fundacji za cel wyznacza sobie otaczanie opieką chorych i niepełnosprawnych dzieci, pomoc w ochronie czy przywracaniu ich zdrowia. Są fundacje, które działają tylko lokalnie, inne zaś są znane w całym kraju. Zanim podejmiemy decyzję, do której z nich zapisać dziecko, warto zapoznać z zasadami objęcia opieką czy zasadami refundacji, ponieważ w każdej organizacji mogą być one różne – zazwyczaj informacje te są umieszczane na stronach internetowych organizacji lub w regulaminach fundacji.
Czym się różnią fundacje? Oto przykłady:

 • kryterium dochodowe (w jednych fundacjach istnieje, w innych – nie);
 • czas od złożenia dokumentów do momentu objęcia opieką;
 • czy organizacja pobiera prowizję;
 • czy istnieje możliwość dofinansowania leczenia (operacji, rehabilitacji, sprzętu medycznego itp.) z pieniędzy zebranych przez fundację;
 • czy fundacja ma możliwość zbierania 1%;
 • czy fundacja sama dysponuje zebranymi środkami (dzieli je pomiędzy podopiecznych wedle ich potrzeb), czy umożliwia zbieranie środków stricte na własne dziecko;
 • czy fundacja pomaga stworzyć i rozpowszechnić apel o pomoc, np. poprzez wydruk ulotek;
 • jakie są terminy refundacji;
 • jakie są zasady refundacji leczenia za granicą;
 • czy fundacja nabiera praw autorskich do wizerunku dziecka (chodzi o przesłane organizacji zdjęcie z wizerunkiem dziecka).

Wybraliśmy fundację. Co dalej?

Jeśli wybierasz fundację z możliwością samodzielnego zbierania funduszy na leczenie, musisz najpierw założyć subkonto. Procedura zapisywania dziecka wygląda podobnie w różnych fundacjach (zazwyczaj jest opisana na stronie internetowej organizacji).
NAPISZ PODANIE

Napisz podanie z prośbą o utworzenie subkonta, w którym opiszesz historię choroby swojego dziecka lub uzupełnij formularz, który jest dostępny na stronie internetowej organizacji.

Przykład podania do fundacji.

Przykład podania do fundacji.


DOŁĄCZ DOKUMENTACJĘ MEDYCZNĄ

Do podania dołącz dokumentację medyczną , potwierdzającą schorzenie.
Musisz sprawdzić jakiej dokumentacji wymaga wybrana przez Ciebie fundacja. Niektóre organizacje wymagają oryginału zaświadczenia lekarskiego, dla innych wystarczy wypis ze szpitala, w jeszcze innych udostępniane jest zaświadczenie lekarskie na formularzu fundacji.
Jeśli dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności, warto je dołączyć do podania.

Niektóre fundacje wymagają załączenia:
 • zdjęcia;
 • dokumentów finansowych, np. oświadczenia o dochodach, zasiłkach społecznych, deklaracje PIT czy zaświadczenie o statusie osoby bezrobotnej;
 • opinii z Ośrodków Pomocy Społecznej;
 • wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • kosztorysu leczenia (np. rehabilitacji bądź operacji).

WYŚLIJ DOKUMENTY

Wszystkie dokumenty wyślij na właściwy adres i czekaj na odpowiedź.
W niektórych fundacjach dokumentację wysyłasz już z prośbą pierwszej refundacji, w innych wraz z dokumentacją wysyłasz podpisaną umowę, którą możesz pobrać ze strony.

GROMADŹ ŚRODKI

Po otrzymaniu wiadomości o utworzeniu subkonta możesz zacząć gromadzić środki na koncie.

WARTO WIEDZIEĆ!

Posiadając subkonto w fundacji, możesz zbierać środki pieniężne na koncie i skorzystać z nich, gdy zachodzi konieczność, na przykład zakupu butów do szyny lub czeka was prywatna wizyta u lekarza.
Warto sprawdzić w jakim czasie od dnia wystawienia faktury można wnioskować o refundację poniesionych kosztów: w niektórych fundacjach jest to pół roku, w innych – nawet 5 lat.

Jak gromadzić środki na subkoncie?

PIT200
1% PODATKU

Podatnik ma prawo do przekazania na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) część swojego podatku do wysokości 1%.
Do zbierania 1% podatku potrzebny jest numer KRS organizacji i tytuł, jakim mają posługiwać się podatnicy, chcący przekazać procent naszemu dziecku.

WARTO WIEDZIEĆ!

1. Wszelkie dane: KRS organizacji i tytuł należy przekazywać uważnie, ponieważ błąd w numerze lub tytule może spowodować, że pieniądze nie trafią do naszego dziecka.

2. W razie nie wskazania organizacji, pieniądze te trafiają do Skarbu Państwa.

darowizna200
DAROWIZNY

Na subkoncie można gromadzić również środki pochodzące z darowizn.
Atutem darowizny jest, że można odliczyć ją od dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.
Warto wykorzystać ten argument, szukając potencjalnych darczyńców.

WARTO WIEDZIEĆ!

1. 1% podatku nie jest darowizną!

2. Osoby prywatne mogą odliczyć do 6% dochodu podlegającego opodatkowaniu, osoby prawne natomiast do 10% dochodu podlegającego opodatkowaniu.
Warto wykorzystać ten argument, szukając potencjalnych darczyńców.

zbiorka200
ZBIÓRKI PUBLICZNE

Zbiórka publiczna

to zbieranie ofiar w gotówce lub naturze w miejscu publicznym na określony cel.

Zbiórki publiczne odbywają się z ramienia fundacji, a zatem przed zorganizowaniem musisz poprosić fundację o umożliwienie jej przeprowadzenia. W zakresie kompetencji organizacji jest załatwienie formalności z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji oraz zapewnienie puszek kwestarskich bądź skarbon stacjonarnych. Fundacja wyznacza też zasady rozliczenia zbiórki – sposób przekazania pieniędzy oraz wzór sprawozdania.

WARTO WIEDZIEĆ!

Pamiętaj, że musisz mieć zgodę właściciela miejsca do przeprowadzenia zbiórki publicznej (np. zgodę organizatora koncertu na przeprowadzenie kwesty wśród publiczności).
.

Siła mediów

Najważniejsze w gromadzeniu środków pieniężnych na subkoncie jest rozpowszechnianie informacji. Do im większej liczby osób one dotrą, tym więcej osób zechce Was wspomóc i tym więcej pieniędzy uda Wam się zgromadzić.
Dziś dostęp do środków ułatwiających rozpowszechnianie informacji jest prosty. Wiele portali, szczególnie społecznościowych, umożliwia ich przekazywanie szerokiej grupie odbiorców.

Rozpowszechniać informacje można na wiele sposobów:
 • stwórzcie ulotki, wizytówki czy apel z prośbą o pomoc i zostawiajcie je w przychodniach, bibliotekach, swoich zakładach pracy;
 • proście znajomych o rozpowszechnianie informacji;
 • stwórzcie wydarzenie lub profil na Facebooku;
 • stwórzcie profil na Instagramie z przebiegiem leczenia i prośbą o pomoc;
 • stwórzcie stronę internetową (np. w formie bloga) z opisem choroby dziecka;
 • wysyłajcie prośby do firm lub instytucji, które są potencjalnymi darczyńcami;
 • szukajcie pomocy u swoich pracodawców: niektóre zakłady pracy wspomagają swoich pracowników w ramach specjalnych funduszy;
 • szukajcie pomocy i wskazówek w swojej fundacji: wiele z nich pomaga stworzyć apel, daje wskazówki jak zdobywać darczyńców.


Jakie wydatki mogą pokrywać środki zgromadzone na subkoncie fundacji?

O tym, jakie wydatki mogą być refundowane przez fundację w dużej mierze decyduje jej statut (w nim określone są cele statutowe). Koniecznie sprawdź w swojej fundacji zasady refundacji faktur.

Z reguły podopieczni fundacji mogą korzystać ze środków zgromadzonych na subkoncie na dwa sposoby:

zwrot poniesionych wydatków

to zakup w formie gotówkowej.
W tym przypadku najpierw należy zapłacić np. za szynę i buty ze swoich pieniędzy i poprosić o wystawienie faktury.
Pieniądze po określonym przez fundację czasie są przelewane na nasze konto.


zapłata na konto sprzedającego

to zakup w formie bezgotówkowej.
W tym przypadku przelew dokonywany jest bezpośrednio do wystawcy faktury (sprzedającego) na konto bankowe wskazane w fakturze.

WARTO WIEDZIEĆ!

1. W każdym przypadku postępuj zgodnie z wytycznymi fundacji. Dotyczy to również tego, kto ma być wskazany jako odbiorca faktury (czyli na kogo ma być wystawiony rachunek – na podopiecznego czy na fundację), a także sposobu wnioskowania o zwrot poniesionych kosztów (czy wystarczy opisać poniesione koszty na odwrocie dokumentu, czy też należy wypełnić specjalny wniosek). Bez spełnienia wymogów fundacja nie będzie mogła pokryć kosztów leczenia.

2. Fundacja pokrywa koszt faktury do wysokości środków zgromadzonych na subkoncie. Czyli jeśli faktura opiewa na 600 zł, a na subkoncie udało nam się zgromadzić 450 zł, fundacja zwróci nam 450 zł.

Zdjęcia:
w kolejności pojawiania się na stronie:
1. Dzieci.
2. Skarbonka.
3. PIT-37.
4. Darowizna.
5. Zbiórka.
6. SocialMedia.
7. Kids Fun.